Kdo to přišel? – závěr

24.12.2015 | Tagy:

Štědrý den je téměř za námi, takže je ideální čas na tečku za adventním miniseriálem. V úvodu jsem sliboval, že pokud vydržíte sledovat všechny díly, tak budete vědět, zda je nebo není v Janově evangeliu zapsán Ježíšův výrok „Já jsem Syřan“.

Nyní víme, že o sobě prohlásil, že je chléb, světlo světa, dveře, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda i život a vinný kmen. Takže odpověď zní ne. V onom úvodním díle jsem zmiňoval, že prohlášení se za Syřana někteří lidé zneužívají, aby zvýšili svou šanci získat azyl. U takových lidí není snadné zjistit, zda jim můžeme věřit. Často nemají (nebo nechtějí ukázat) žádné doklady, a i když je ukáží, nevíme, zda nejsou padělané atd. Je pak na úsudku těch, kdo s nimi jednají, zda jim budou nebo nebudou věřit.

Ježíšovi současníci na tom byli podobně jako my s uprchlíky. Bylo na jejich úsudku, zda Ježíšovým slovům uvěří nebo ne. My jsme na tom lépe, protože víme, jak to dopadlo. Máme v Bibli k dispozici svědectví těch, kteří byli s Ježíšem až do konce jeho života. Víme, že on svá slova „já jsem vzkříšení a život“ dokázal o Velikonocích tím, že vstal z mrtvých. Historie je plná miliónů lidí, kteří ve svých životech prožili a dosvědčili pravdivost Ježíšových slov.

Máme tuto výhodu, ale přece jsme na tom podobně jako Ježíšovi současníci. Máme k dispozici svědectví Bible i svědectví lidí, kteří opravdově následovali Ježíše. Ale také se musíme vypořádat s tím, že mnoho zlých věcí bylo spácháno těmi, kteří se oháněli jménem Ježíš. Sice se zvali křesťany, ale jejich činy ukazují na to, že spojení s Ježíšem ztratili, jak jsem o tom psal předevčírem. A tak se i my musíme, každý sám za sebe, rozhodnout, zda Ježíši budeme nebo nebudeme věřit, zda ho pozveme do svého života nebo ne.

Ke konci Janova evangelia jsou zapsána tato slova: „Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ Tento text nás upozorňuje, že toto naše rozhodnutí je důležité. Je důležité, protože v sázce je sám život. Pokud Ježíši uvěříme, získáváme takový život, o kterém jsem se v této sérii několikrát zmínil. Získáme možnost vstoupit na nebeské pastviny, kde budeme s Bohem. Pokud však neuvěříme, cesta k Bohu nám zůstane zavřena.

Přeji nám všem správnou volbu.

Komentáře jsou uzavřeny.