Kdo to přišel? – V

15.12.2015 | Tagy:

Prázdný hrobBezpečí za dveřmi a hojnost zajištěná dobrým pastýřem. To byl obsah předchozích dvou dílů série věnované Ježíšovým výrokům typu „Já jsem“, které jsou zapsány v Janově evangeliu. Bezpečí a hojnost, věci tak potřebné pro náš život. Další Ježíšův výrok se dotýká oblasti, o které dnes mnozí lidé moc nepřemýšlí – smrti. Smrt a co dál.

„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ Tato slova řekl Ježíš Martě nedlouho poté, co zemřel její bratr Lazar. Lazar byl Ježíšův přítel a mnozí lidé tenkrát Ježíšovi vyčítali, že nepřišel v době Lazarovy nemoci. Vyčítali mu to, protože věděli, že Ježíš uzdravil mnoho lidí. Kdyby tam byl, mohl uzdravit svého přítele a on by nemusel zemřít. Ale Ježíš tam nebyl, nechal kámoše na holičkách. Aspoň tak to vypadalo.

To byl však vnější pohled, protože Bůh měl s Lazarem a jeho smrtí jiný plán. Bůh dopustil, že Lazar zemřel. Dopustil, že jeho sestry – Marta a Marie – spolu s dalšími prožívaly smutek. Bůh však ukázal, že smrt není konec. Přichází Ježíš a říká, že je vzkříšení a život. Že smrtí život nekončí. Trochu zvláštní útěcha pro pozůstalé, nebo ne? Ježíš však nezůstal u slov. On tato svá slova dokázal. Vzkřísil Lazara z mrtvých! Lidé prožili zklamání, že Ježíš nepřišel a neuzdravil Lazara. Ale pak prožili mnohem větší radost a překvapení, že se Lazar vrátil ze záhrobí!

Benjamin Franklin kdysi prohlásil, že na světě jsou pouze dvě jistoty – daně a smrt. My víme, že lidská těla v průběhu života chátrají, až jednou srdce dotluče, plíce dodýchají a mozek přestane pracovat. Mnozí lidé si kladou otázku, co bude pak. Je to konec? Nebo bude něco dalšího? Ježíš říká, že to není konec. Kdo v něj věří, nezemře navěky. Život po smrti existuje.

Když Ježíš Martě řekl – „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ – pokračoval otázkou. „Věříš tomu?“ Otázka za všechny prachy. Otázka nejen pro Martu, ale i pro mne a pro Tebe.

Otázka je položena. Možná právě advent může být vhodná doba se na čas zastavit a přemýšlet o ní. Najdeš si na to chvíli? Dáš si pauzu od čtení internetu a popřemýšlíš, co Ty, život, smrt a Ježíš?

Komentáře jsou uzavřeny.