Jahody

17.09.2017 | Tagy:

Zarostlý jahodník„Zapomněla vážení, na jahody mražený,“ zpívá Jiří Schelinger. Nic proti mražení, ale čerstvé jahody mám raději. Ale ta čerstvost něco stojí. Neboť po každé sklizni vypadá záhon jahod dost děsivě. Povadlé listy, prorostlá tráva, občas šlahouny. Prostě několik hodin práce.

Opakuje se to rok co rok. Oháním se motykou, trhám staré listí a záda spouští svůj monolog: „Co blbneš? Proč nesedíš u počítače jako obvykle? Chceš nás zničit?“ Dobrá otázka. Proč to vlastně dělám? Proč to plevám a otrhávám?

Odpověď je jednoduchá i složitá zároveň. Má dvě roviny.

První se týká techniky. Už od mala jsem věděl, že jahody je potřeba okopat a vyplít, šlahouny a uschlé listí otrhat a pokud možno pohnojit. Pak nám soused, ostřílený zahrádkář, poradil, že jahodám pomůže, když otrháme nejen uschlé listí, ale všechno listí, kromě srdíčka. Musím se přiznat, že když jsem toto slyšel, tak jsem se zděsil. Otrhat všechny listy? Poté, co jsem přišel domů a zaujal pozici důvěrně známou mým zádům – na židli u počítače – jsem začal hledat na internetu. Trochu mne překvapilo, že spousta lidí tohle dělá, a tak jsme se rozhodli to vyzkoušet taky. K mému údivu jahody neuschly, ale vyrašilo na nich nové listí, takže od té doby pouštím listí trochu více žilou.

Ta druhá se týká důvodu. Celé to martyrium podstupuji proto, že toužím po ovoci.

A tak likviduji staré listy a vše, co k jahodám nepatří.

Vnímám, že v životě je to podobné. Toužíme-li po ovoci, musíme se zbavit toho, co překáží. Jak někdo pronesl: „Chceš-li být efektivní, musíš být selektivní.“ Akorát ta selekce, plení, trhání nebo jak to nazveme, není nijak příjemná a často ani bezbolestná. Ať už se jedná o záhon jahod neboJahoda vyplevaná o život. Ale je potřebná.

Není to nic nového. Už Ježíš Kristus řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Pokud chceme nést ovoce, které se líbí Bohu, potřebujeme se vzdávat toho, co je nám přirozené. Svého sobectví, touhy po vlastním pohodlí, uznání a tak podobně. A potřebujeme se učit od toho, kdo je v dané věci kompetentní. Ohledně jahod je to třeba zkušený zahrádkář, ohledně života Ježíš.

Tak se chci učit dát si poradit, ale také zabrat a plevat a okopávat. Ať mohu sklízet dobré ovoce.

Komentáře jsou uzavřeny.